Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40450
Title: Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam - Những thách thức và cơ hội
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Quản lý
An toàn thực phẩm
Chính sách
Chính phủ Việt Nam
Kiểm soát An toàn thực phẩm
The World Bank
Ngân hàng thế giới
Abstract: Bản tóm tắt chính sách trình bày các thông tin, phân tích khung chính sách và thể chế về an toàn thực phẩm. Thảo luận đưa ra các lựa chọn và khuyến nghị dành cho Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm.
Publisher: Ngân hàng thế giới
Issue Date: 2017-01-01
Type: Báo cáo
Method: Ngân hàng thế giới
Language: vi
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan ly nguy co an toan thuc pham o Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.