Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40466
Title: Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng tiến tại Việt Nam
Keywords: Bình đẳng giới
Thăng tiến
Tuyển dụng
ILO
Abstract: ILO Việt Nam hợp tác với Navigos Search tiến hành rà soát 12.300 quảng cáo việc làm đăng trên bốn cổng thông tin việc làm lớn nhất Việt Nam , được hỗ trợ bởi hai khảo sát trực tuyến nhằm tìm hiểu xem có hay không việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong thực tiễn tuyển dụng, điều kiện làm việc và thăng tiến.
Publisher: Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam
Issue Date: 2015-03-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam
Language: vi
Right: Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.