Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40483
Title: Quan hệ giữa CEDAW và một số công ước quốc tế về nhân quyền
Authors: Nguyễn Thị Thuận
Keywords: Nguyễn Thị Thuận
CEDAW
Công ước quốc tế
Nhân quyền
Quyền con người
Phụ nữ
Chống phân biệt đối xử
Quyền phụ nữ
Abstract: Đề cập đến một số trong rất nhiều các văn kiện quốc tế về nhân quyền nói chung và quyền của phụ nữ nói riêng, qua đó chỉ ra nguyên nhân của việc vẫn phải có điều ước quốc tế đa phương, phổ cập về chống phân biệt đối xử với phụ nữ - CEDAW.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B2_Conguocquoctevenhanquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 130,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.