Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40490
Title: Bạo lực gia đình - Một hình thức thể hiện sự bất bình đẳng nam nữ
Authors: Ngô Thị Hường
Keywords: Ngô Thị Hường
Phụ nữ
Bạo lực gia đình
Bất bình đẳng giới
Abstract: Tìm hiểu về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp về pháp luật đối với việc ngăn chặn và hạn chế bạo lực gia đình ở Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B7_Baolucgiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.