Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40492
Title: CEDAW và vấn đề quyền bình đẳng giới trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
CEDAW
Bình đẳng giới
Luật hôn nhân và gia đình
Nhân quyền
Quyền con người
Quyền nhận con nuôi
Quyền làm cha mẹ
Quyền sinh con
Quyền ly hôn
Abstract: Phân tích quyền bình đẳng giới theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình dưới các góc độ: quyền bình đẳng trong việc kết hôn của nam và nữ; bình đẳng trong quan hệ vợ chồng; bình đẳng giữa cha và mẹ trong việc thực hiện quyền cha mẹ đối với con. Qua đây đưa ra một vài ý kiến hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B9_CEDAWvoihonnhangiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 210,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.