Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40539
Title: Cạnh tranh nhìn từ góc độ lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Cạnh tranh lao động
Tranh chấp lao động
Đình công
Người lao động
Người sử dụng lao động
Lạm dụng lao động
Abstract: Tìm hiểu về cạnh tranh lao động trong môi trường kinh doanh hiện đại. Phân tích tác động của vấn đề lao động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2006_B4_Cạnhtranhlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.