Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40552
Title: Báo cáo tổng kết năm 2016 của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Keywords: Báo cáo
Văn hóa
Văn hóa, du lịch, thể thao
Du lịch
Thể thao
Abstract: Báo cáo về tình hình thực hiện các công tác về du lịch, văn hóa- thể thao năm 2016, từ đó chỉ ra các khiếm khuyết và đề ra mục tiêu phát triển cho năm 2017
Publisher: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Date Created: 2017-01-12
Type: Báo cáo
Method: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Language: vi
Right: Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • K3_KXIV_Quantd_BCtongket_BoVanhoa (1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 653,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.