Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40574
Title: Một số nét khái quát về quyền bình đẳng của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thanh Tâm
Keywords: Tạp chí Luật học
Phụ nữ
Quyền của phụ nữ
Quyền con người
Quyền bình đẳng
Pháp luật Việt Nam
Phân biệt đối xử
Bình đẳng nam nữ
CEDAW
Quan hệ hôn nhân gia đình
Hoạt động chính trị xã hội
Abstract: Bài viết đề cập đến quyền bình đẳng của phụ nữ trong một số lĩnh vực như: Pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình; pháp luật hành chính; pháp luật hình sự; pháp luật kinh tế, lao động; văn hóa và xã hội.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san Phụ nữ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSPN2004_B13_PLVN-Quyenbinhdangphunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.