Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40615
Title: Cải cách cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc
Authors: Nguyễn Xuân Thắng
Keywords: Cải cách
Cơ chế tự chủ
Đơn vị sự nghiệp công lập
Kinh nghiệm
Trung Quốc
Sự nghiệp công lập
Abstract: Bài viết đánh giá chính sách cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên các mặt của chính phủ Trung Quốc và thành tựu đem lại cho hoạt động quản lý là bài học hữu ích cho Việt Nam trong cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Publisher: Tạp chí tài chính
Issue Date: 2016-12
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí tài chính
Language: vi
Right: Tạp chí tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cai cach co che tu chu doi voi DVSNCL - Kinh nghiem tu Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.