Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40632
Title: Luật hình sự Việt Nam - Sự phát triển trong 20 năm đổi mới và các định hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn Ngọc Hoà
Keywords: Nguyễn Ngọc Hoà
Pháp luật
Luật hình sự
Bộ luật hình sự
Tội phạm
Hình phạt
Trách nhiệm hình sự
Cấu thành tội phạm
Abstract: Bài viết tìm hiểu quá trình phát triển của luật hình sự Việt Nam qua hai giai đoạn: giai đoạn từ 1986 đến trước khi có Bộ luật hình sự năm 1999 và giai đoạn từ khi có Bộ luật hình sự năm 1999 đến nay. Trong đó mỗi giai đoạn phát triển có đặc điểm riêng.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2007_B1_LuathinhsuVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.