Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40675
Title: Quyết định Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: Độ che phủ rừng
Rừng
Hiện trạng rừng toàn quốc
Abstract: Diện tích và độ che phủ rừng của các tỉnh tính đến 31/12/2016.
Issue Date: 2017-05-16
Type: Báo cáo
Method: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hien trang rung 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.