Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40690
Title: Một số vấn đề bức xúc, nổi bật về kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Công tác bổ nhiệm cán bộ
Tiêu thụ nông sản
Lập lại vỉa hè
Bệnh ấu dâm
Cảnh quan đô thị
Quản lý đất đai
Abstract: Một số vấn đề bức xúc, nổi bật về kinh tế xã hội như công tác bổ nhiệm cán bộ, tiêu thụ nông sản, bệnh ấu dâm trong khoảng thời gian đến tháng 5/2017.
Issue Date: 2017-05-26
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.