Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40696
Title: Tình hình ngành nông sản của Việt Nam hiện nay
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Ngành nông sản
Tiêu thụ nông sản
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong thời gian qua, những khó khăn, thách thức đối với ngành nông sản và định hướng, giải pháp tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-05-26
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • So lieu ve nong san cua VN hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 197,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.