Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40701
Title: Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Viết Tý
Keywords: Nguyễn Viết Tý
Pháp luật
Luật so sánh
Luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp cá nhân
Abstract: Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2007_B8_Luatsosanh-luatdoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 155,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.