Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40726
Title: Thẩm quyền của tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Tạp chí Luật học
Tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Thẩm quyền của tòa án
Tòa án Việt Nam
Vụ việc dân sự
Yếu tố nước ngoài
Tố tụng dân sự quốc tế
Công dân nước ngoài
Quan hệ dân sự
Abstract: Bài viết đưa ra một số ý kiến về Chương XXXV "Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san góp ý Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTDS2004_B14_Thamquyentoaan-vuandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 154,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.