Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40748
Title: Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự
Authors: Trần Phương Thảo
Keywords: Trần Phương Thảo
Pháp luật
Pháp luật dân sự
Thi hành án
Cưỡng chế thi hành án
Thi hành án dân sự
Kê biên tài sản
Người thi hành án
Abstract: Đề cập một số vấn đề cơ bản của chế định cưỡng chế thi hành án dân sự, đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa chế định quan trọng này.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2007_B7_Bienphapcuongchethihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.