Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40749
Title: ASEAN và tranh chấp liên quan đến quần đảo Trường Sa
Authors: Nguyễn Toàn Thắng
Keywords: Nguyễn Toàn Thắng
ASEAN
Tranh chấp lãnh thổ
Trường Sa
Biển Đông
Tranh chấp chủ quyền
Quyền tài phán quốc gia
Abstract: Tranh chấp về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là thách thức lớn đối với các nước ASEAN bởi có 4 thành viên có quyền và lợi ích liên quan. Muốn xây dựng chính sách chung thì ASEAN cần có sự thống nhất, hài hoà về quan điểm và quyền lợi của tất cả các thành viên có những mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Trong thời gian tới, quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ có nhiều thách thức và khó đoán trước bởi những tác động đến mối quan hệ này vẫn còn đang trong dòng chảy.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B8_ASEAN-tranhchapTruongsa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 144,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.