Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40778
Title: Cộng đồng ASEAN - Tương lai và triển vọng hợp tác
Authors: Hồ Ánh Nguyệt
Keywords: Hồ Ánh Nguyệt
ASEAN
Tuyên bố hoà hợp ASEAN II
Tuyên bố Bali II
Cộng đồng an ninh
Cộng đồng kinh tế
Cộng đồng văn hoá- xã hội
Abstract: Cộng đồng ASEAN hình thành dựa trên 3 trụ cột: cộng đồng an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hoá - xã hội. Cộng đồng ASEAN được thiết lập sẽ làm tăng mức độ tin cậy và ý thức cộng đồng ASEAN, thúc đẩy quan hệ nội khối lên tầm cao mới. Góp phần tạo ra sự hợp tác cân bằng trong hợp tác khu vực và quốc tế, giúp cho ASEAN vừa tăng cường tính mở, vừa duy trì bản sắc, phong cách ứng xử truyền thống của mình, tăng khả năng phòng ngừa và tiến tới giải quyết các xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B6_CongdongASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.