Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40818
Title: Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng - Nhìn từ góc độ pháp lý
Authors: Nguyễn Kiều Giang
Keywords: Nguyễn Kiều Giang
Ngân hàng
Luật cạnh tranh
Cạnh tranh không lành mạnh
Pháp luật cạnh tranh
Lũng đoạn tỷ giá
Tổ chức tín dụng
Cạnh tranh
Abstract: Nghiên cứu pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng; Cách nhận diện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B2_Canhtranhkhonglanhmanhtrongnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 192,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.