Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40827
Title: Tính độc lập trong hoạt động của ngân hàng Trung ương
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương
Chính sách tiền tệ
Chế độ tỷ giá
Abstract: Tìm hiểu bốn mức độ độc lập trong hoạt động của ngân hàng Trung ương.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 2tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B11_Doclaphoatdong-nganhangtrunguong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 75,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.