Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40831
Title: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong các cuộc đình công bất hợp pháp
Authors: Nguyễn Hằng Hà
Keywords: Nguyễn Hằng Hà
Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Đình công
Đình công bất hợp pháp
Quan hệ lao động
Công đoàn
Abstract: Tìm hiểu về đình công bất hợp pháp với vấn đề bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Từ đó đưa ra những quy định mới để điều chỉnh lại vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng lao động.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2008_B4_Quyenvaloiichnguoisudunglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 203,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.