Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40835
Title: Quan niệm về an sinh xã hội trên thế giới và ở Việt Nam
Authors: Nguyễn HIền Phương
Keywords: Nguyễn HIền Phương
Xã hội
An sinh xã hội
Abstract: Nghiên cứu bản chất, hình thức biểu hiện và các quan niệm về an sinh xã hội trên thế giới theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp từ đó làm rõ vấn đề an sinh xã hội tại Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2008_B8_QuanniemansinhXh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.