Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40859
Title: Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới
Authors: Lương Thị Thủy
Keywords: Lương Thị Thủy
Xã hội
Bình đẳng giới
Phụ nữ
Quyền phụ nữ
Abstract: Bình đẳng giới là một trong những vấn đề được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó là một mục tiêu phát triển và là yếu tố nâng cao khả năng tăng trưởng của một quốc gia, xoá đói giảm nghèo và góp phần quản lý nhà nước hiệu quả. Căn cứ vào vai trò của nó, bài viết trình bày một số biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội hiện nay.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2008_B8_Bienphapthucdaybinhdanggioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 159,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.