Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40876
Title: Một số vấn đề về thủ tục rút gọn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.
Authors: Đỗ Thị Phượng
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự
Thủ tục rút gọn
Hành vi phạm tội
Tội phạm
Tội phạm ít nghiêm trọng
Biện pháp ngăn chặn
Điều tra
Truy tố
Xét xử
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề về thủ tục rút gọn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bao gồm: (1) Phạm vi và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn. (2) Thẩm quyền và quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. (3) Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo thủ tục rút gọn. (4) Quy định về điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Bộ luật tố tụng hình sự.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSTTHS2004_B8_Thutucrutgon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.