Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40915
Title: ASEAN và những nỗ lực hướng tới xây dựng thành công cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Lê Thị Anh Đào
Keywords: Lê Thị Anh Đào
ASEAN
Tuyên bố Băng Cốc
Tuyên bố ASEAN
Cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN
ASCC
Abstract: Đề cập việc xây dựng cộng đồng ASEAN mang tính xã hội, tính cộng đồng nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác trong khu vực vì những giá trị chung.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B4_Xaydungcongdongasean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 185,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.