Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40953
Title: Suy nghĩ về hoạt động tiếp xúc với cử tri.
Authors: Lưu Trung Thành
Keywords: Tạp chí Luật học
Đại biểu Quốc hội
Tiếp xúc cử tri
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Kỳ họp Quốc hội
Hội nghị cử tri
Tiếp công dân
Khiếu nại
Tố cáo
Kiến nghị
Hoạt động của đại biểu
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri và đưa ra một số biện pháp đồng bộ để hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân trở thành một hoạt động chính trị thường xuyên và có ý nghĩa thực sự.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2004_B9_Hoatdongtiepxuccutri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 129,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.