Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41001
Title: Những tiêu chí cơ bản của thị trường bất động sản minh bạch
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Bất động sản
Bất động sản minh bạch
Quy hoạch sử dụng đất
Giá đất
Quyền sử dụng đất
Abstract: Đi sâu đề cập một số vấn đề lý luận về những tiêu chí cơ bản của thị trường bất động sản minh bạch.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2009_B7_Thitruongbatdongsanminhbach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.