Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41083
Title: Một số vấn đề pháp lý về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Pháp luật
Sinh học
Đa dạng sinh học
Sinh vật biến đổi gen
GMO
An toàn sinh học
Abstract: Tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý của quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen vì những tác động tiềm ẩn của chúng đối với môi trường, đa dạng sinh học và sức khoẻ con người.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2009_B6_Quanlyantoansinhoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 143,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.