Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41116
Title: Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công và giải quyết đình công
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Lao động
Bộ luật lao động
Đình công
Giải quyết đình công
Tranh chấp lao động
Quan hệ lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Abstract: Phân tích những điểm tiến bộ và những hạn chế của pháp luật về đình công và giải quyết đình công của Bộ luật lao động; đưa ra một vài kiến nghị sửa đổi
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2009_B7_dinhcong-giaiquyetdinhcong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 634,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.