Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41191
Title: Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật.
Authors: Hoàng Thị Kim Quế
Keywords: Tạp chí Luật học
Hoàng Thị Kim Quế
Pháp luật
Nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Xây dựng pháp luật
Văn hóa pháp luật
Cưỡng chế nhà nước
Abstract: Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật từ lâu đã là đề tài thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà tư tưởng lớn. Bài viết đề cập đến cách tiếp cận về mối quan hệ nhà nước và pháp luật.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B8_QuanheNN-PL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 155,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.