Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41242
Title: Tổ chức quốc tế trong tư pháp quốc tế.
Authors: Bùi Xuân Nhự
Keywords: Tạp chí Luật học
Bùi Xuân Nhự
Pháp luật
Tổ chức quốc tế
Tư pháp quốc tế
Khoa học pháp lý
Văn bản pháp lý
Pháp luật dân sự
Abstract: Trong khoa học pháp lý nói chung và khoa học pháp lý quốc tế nói niêng, tổ chức quốc tế thường được nghiên cứu dưới giác độ là chủ thể của công pháp quốc tế, Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý xung quanh tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B12_Tuphapquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.