Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41266
Title: Quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia.
Authors: Đỗ Đức Hồng Hà
Keywords: Tạp chí Luật học
Đỗ Đức Hồng Hà
Pháp luật
Dân sự
Kinh tế
Quyền dân sự
Quyền kinh tế
Phụ nữ
Indonesia
Kinh Koran
Thánh luật Sharia
Đạo Hồi
Hôn nhân
Gia đình
Quyền tự do cá nhân
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia, bao gồm: (1) Một số nét về Kinh Koran và Thánh luật Sharia của đạo Hồi. (2) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền hôn nhân, gia đình của phụ nữ. (3) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền tự do cá nhân của phụ nữ. (4) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền kinh tế của phụ nữ. (5) Một số quy định tiến bộ trong pháp luật Indonesia nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2010_B2_Quyenbinhdanglaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 218,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.