Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41269
Title: Về việc nuôi con nuôi giữa bố dượng hoặc mẹ kế và con riêng của vợ hoặc chồng theo Luật nuôi con nuôi
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Pháp luật
Luật nuôi con nuôi
Nuôi con nuôi
Con riêng
Cha mẹ đẻ
Cha mẹ nuôi
Abstract: Bài viết tìm hiểu pháp luật về việc nuôi con nuôi giữa bố dượng hoặc mẹ kế và con riêng của vợ hoặc chồng theo Luật nuôi con nuôi.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2011_B6_Nuoiconnuoigiuaboduongvameke.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.