Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41271
Title: Pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia.
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Thị Lan
Xóa bỏ bạo hành
Pháp luật
Bạo hành
Bạo lực gia đình
Indonesia
Phụ nữ
Luật phòng chống bạo lực gia đình
Gia đình
Bạo lực tình dục
Bạo lực thể chất
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2010_B4_Xoabobaohanh-Indonesia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 118,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.