Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41312
Title: Thực thi một số cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Thị Hồng Yến
Keywords: Nguyễn Thị Hồng Yến
Pháp luật
Khí hậu
Khí nhà kính
Biến đổi khí hậu
Giảm khí thải nhà kính
Ứng phó biến đổi khí hậu
Môi trường
Nguồn năng lượng tái tạo
Abstract: Bài viết tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (viết tắt là UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính (viết tắt là KP) ở cả hai khía cạnh lập pháp và thực tiễn triển khai.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2011_B9_Camketquoctevebiendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 281,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.