Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức : [582]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 582
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-12-05)

 • Cách chức là một trong số những hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Vậy pháp luật hiện hành quy định trường hợp nào sẽ bị cách chức? Bài viết phân tích các trường hơp cán bộ bị cách chức.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Cao Vũ Minh (2020-10-15)

 • Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-09-25)

 • Bài viết trình bày đối với những trường hợp để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng thì theo khoản 4 Mục II Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 quy định: “Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật về...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đặng Phương Truyền (2022-06)

 • Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Hiện nay, quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã đã được ban hành và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, các quy định này vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định, ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trên cơ sở nhận diện và p...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Bách (2020-09-24)

 • Bài viết trình bày việc hành vi có con ngoài giá thú của công chức sẽ phải chịu các chế tài kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đều đã kết hôn nhưng có tình cảm phát sinh và có con với nhau. Tuy nhiên công chức có con ngoài giá thú có bị xem xét trách nhiệm hình sự hay không thì không phải phụ thuộc vào hành vi có con ngoà...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hà, Thân Văn Sang (2022-04)

 • Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa mang đến nhiều cơ hội và thách thức đan xen cho mỗi quốc gia. Để làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước phải có năng lực làm việc tốt. Đó là những đặc điểm, thuộc tính tâm lý bảo đảm cho chủ thể hoạt động thực hiện một cách chủ động, hiệu quả những nhiệm vụ được giao trong điều kiện phải...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Khiêm, Khuất Hồng Thuận (2022-04)

 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị một trong những khâu có ý nghĩa mang tính quyết định đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở hệ thống trường Đảng hiện nay. Bài viết tập trung nghiên cứu về mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở hệ thống trường Đảng của Việt Nam, đặc điểm của mô hình này, từ đó đ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Minh Tuyết (2022-04)

 • Dân tộc Việt Nam có truyền thống trọng dụng nhân tài và Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Việc trọng dụng nhân tài của Người đã tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết phân tích quan điểm về nhân tài ngoài Đảng nghệ thuật&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Duy, Lương Qúy Ngọc; Nguyễn Quốc Trung (2022-05)

 • Bài viết trình bày trong những năm qua UBND huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã có những giải pháp hợp lý nhằm phát nguồn nhân lực công chức, viên chức nhưng trước nhu cầu về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng cao, nguồn công chức, viên chức còn chưa phát huy hết hiệu quả làm việc, bố trí sắp xếp và sử triển dụng đội ngũ công chức, viên chức tại cơ quan còn bất cập, công ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Đỗ Huy Thắng;  Advisor:Phạm Văn Hà, Lê Xuân Sinh (2022)

 • Luận án đã hệ thống và xác lập khung lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong doanh nghiệp. Đồng thời phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu công nghiệp. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đình Thắng (2010-03)

 • Dự thảo luật viên chức gồm 9 chương, 92 điều đã được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6 năm 2010). Tuy nhiên, hiện nay vẫn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục bàn bạc, trao đổi, xem xét thêm. Có thể nói đây là một dự thảo luật rất quan trọng, sau khi ban hành và có hiệu lực sẽ tác động lớn một bộ phận nguồn lực làm việc trong khu vực công. Vì vậy...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 582