Phân quyền - Chính trị : [2464]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2464
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Hồng Thái (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các bản Hiến pháp Việt Nam, từ góc nhìn chính trị - pháp lý, tác giả phân tích sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa quyền lực nhân dân và quyền lực Nhà nước qua Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980 và 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001), chỉ ra xu hướng vận động của phương thức tổ chức quyền lực nhà nước, mối tương quan giữa quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước, mối liên hệ giữa tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước với trách nhiệm trong bộ máy nhà nước.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thiện Trí (2015)

 • Bài viết bàn về hai nội dung quan trọng của Luật Trưng cầu ý dân, đó là vấn đề trưng cầu ý dân và phạm vi trưng cầụ ý dân, qua đó nhằm góp phần cho việc xây dựng và ban hành Luật Trưng cầu ý dân ở nước ta trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thế là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định khởi tố vụ án hình sự. 4. Qua các quy định về điều tra - truy tố. 5. Qua các quy định về thi hành bản án.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2006)

 • Khi đặt vấn đề giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, tác giả cho rằng cần phải nói tới tại sao lại cần thiết giáo dục quyền con người, tư tưởng chính về nội dung giáo dục là gì và cách thức giáo dục như thế nào.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Thị Kim Quế (2006)

 • Quyền con người là vấn đề không mới song luôn là mốì quan tâm thường trực của mỗi con người, mốì quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Trên phương diện lý thuyết và thực tiễn, vấn đề quyền con người ngày càng trở nên cấp bách, phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: SOMVANG PHONKHAMVONGSA (2024-02)

 • Bài viết làm rõ vai trò của việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào, bảo đảm các cán bộ này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nâng cao tính tích cực chính trị, chủ động, phát triển bản thân và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với đội ngủ cán bộ này trong giai đoạn tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2464