Phân quyền - Chính trị : [1248]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1248
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Trung (2020-06)

 • Kể từ khi biết đến Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tìm hiểu và tin theo nghĩa Mác- Lênin, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều tác phẩm, không ngừng hoàn thiện tư tưởng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản. Bài viết này điểm lại các tác phẩm chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc trong các năm 1920-1925, đánh dấu sự phát triển tư tưởn...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Nhuận (2020-06)

 • Cấp ủy các cấp đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một vấn đề được đông đảo nhân dân rất quan tâm là đại hội bầu được cấp ủy "hợp ý Đảng, hợp lòng dân". Để đạt được điều này, tác giả bài viết này nêu 5 yếu tố cần được quán triệt và thực hiện tốt.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Nhuận (2020-06)

 • Cấp ủy các cấp đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một vấn đề được đông đảo nhân dân rất quan tâm là đại hội bầu được cấp ủy "hợp ý Đảng, hợp lòng dân". Để đạt được điều này, tác giả bài viết này nêu 5 yếu tố cần được quán triệt và thực hiện tốt.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thắng Lợi, Trịnh Thị Hồng Hạnh (2020-04)

 • Tài liệu đề cập đến công tác vận động trí thức của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; công tác vận động trí thức trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; một số vấn đề đặt ra đối với công tác vận động trí thức.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hải (2020-04)

 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã nhiều lần khẳng định giá trị khoa học, bản chất cách mạng, đồng thời bổ sung, phát triển sáng tạo, toàn diện lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội làm cho Học thuyết Mác-Lênin về quân đội hoàn bị hơn và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những nội dung V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội là kim ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền (2020-04)

 • Giá trị bền vững trong tư tưởng của V.I. Lênin khi giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc, giai cấp nhấn mạnh đến vấn đề dân tộc ở thời đại nào cũng được nhận giải quyết trên lập trường và theo quan điểm của một giai cấp nhất định. Đây là lý luận và phương pháp luận cho việc xác định chiến lược, sách lược của Đảng và nhân dân ta về vấn đề giai cấp, dân tộc trên cơ sở vừa đ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hà Thị Thùy Dương (2020-04)

 • Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết với các nội dung như quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia dân tộc được đặt ra khi có áp bức dân tộc bằng bạo lực để đảm bảo bình đẳng dân tộc và đảm bảo lợi ích chung của dân tộc, bài viết đấu tranh phản bác lại những luận ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • - (2020-04)

 • Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài viết "Di sản của V.I.Lênin - giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam" của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • LLCT4.20.Chu nghia quoc te vo san cua Le Nin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thái Việt (2020-04)

 • Bên cạnh những đóng góp lớn lao về lý luận nói chung, V.I.Lênin còn có công trong việc phát triển chủ nghĩa quốc tế vô sản trên cả hai phương diện - lý luận và thực tiến. Quan điểm lịch sử - cụ thể và quan điểm thực tiễn là những cách tiếp cận khoa học, khách quan, không thể thay thế, giúp thấu hiểu và đánh giá hết tầm vóc của những di sản mà V.I.Lênin để trừu tượng mà là ph...

 • LLCT4.20.Anh huong luan cuong_vde dan toc thuoc dia V.LLe Nin_HCMinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mạch Quang Thắng (2020-04)

 • Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất", chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm rõ ảnh hư...

 • LLCT1.20.Gia tri ben vung_TTCMac_Phawngghen_Qdoi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Hải (2020-01)

 • Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội phản ánh sự phát triển hợp lôgic của lịch sử tư tưởng nhân loại, đáp ứng thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân. Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực lý luận khoa học về quân đội và có giá trị trong thời đại ngày nay.

 • LLCT3.20.Khai niem cuong quoc tam trung_ASEAN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Đình Tĩnh, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • Bàn cờ chính trị quốc tế đương đại đang mở rộng khuôn khổ, cho phép những lực lượng khác cùng tham gia và thể hiện tiếng nói ở một mức độ nhất định, trong đó có các cường quốc tầm trung. Thực tiễn về vai trò và hành vi của các nước này gần đây đã thu hút sự quan tâm của tầm giới học giả. Bài viết chỉ ra đặc trưng khái quát nhất về hành vi của các cường quốc tầm tr...

 • LLCT3.20.Goi mo VNam_hoc thuyet hinh thai kte-xa hoi-chu nghia Maclenin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Phòng (2020-03)

 • Xuất phát từ đặc trưng về trình độ của lực lượng sản xuất ở Việt Nam là hiện đại, bán hiện đại, thô sơ đan xen, kết hợp nên quan hệ sản xuất ở Việt Nam nhất định phải là đa dạng, nhiều thành phần; kiến trúc thượng tầng của chúng ta cũng chưa thể có đặc trưng thuần nhất xã hội chủ nghĩa ngay được. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam chúng&...

 • LLCT2.20.Yeu cau co ban_nang cao hieu qua nghien cuu_hoc tap_Mac Le Nin.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Sỹ Phán (2020-02)

 • Một trong những hạn chế trong công tác lý luận của chúng ta hiện nay, đó là "tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức", hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin chưa cao. Để góp phần khắc phục tình trạng trên, trước mắt cần phải thực hiện tốt một số yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất, phải có lòng học; Thứ hai, phải có phương pháp tốt; Th...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1248