Discover

Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [970]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 970
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Duyên, Dương Thị Thuý Hương; Võ Thy Trang (2023-12-14)

 • Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện trực tuyến thông qua 400 bảng câu hỏi khảo sát các doanh nghiệp may tại tỉnh Phú Thọ. Tác giả thực hiện thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích EFA bằng phần mềm SPSS, phân tích mô hình hồi quy đa biến và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 06 yếu tố gồm lãnh đạo, chiến lược kinh doanh số, năng lực nhân viên, nền tảng công nghệ, văn hoá doanh nghiệp và áp lực doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động này tại các doanh nghiệp may tỉnh Phú Thọ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Nhất Kha, Đặng Hoàng Thân (2023-08-18)

 • Trong những năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết hàng năm của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải cách, hiện đại hóa hải quan để đồng hành và hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận. Trong đó, công tác theo dõi, đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) đóng vai trò hết sức quan trọng, là căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học khách quan để cơ quan hải quan triển khai cụ thể các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo thuận lợi thương mại cho doanh ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Thanh Thủy (2023-12-14)

 • Trước những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 thì chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là vấn đề sống còn nếu các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển. Thực tế những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, tuy nhiên vẫn có không ít các doanh nghiệp chưa nhận thấy sự cần thiết của quá trình chuyển đổi số, dẫn đến chậm thay đổi cũng như chưa chú trọng thực hiện chuyển đổi số một cách triệt để, vì vậy đã gặp những khó khăn và thách thức.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hồng Anh (2023-08-18)

 • Bài viết đã phân tích thực trạng triển khai doanh nghiệp ưu tiên và những phương hướng để triển khai hiệu quả công tác quản lý doanh nghiêp ưu tiên. Điều này làm tiền đề phát triển quản lý các doanh nghiệp trên cả nước trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Trang (2021-09-13)

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (Foreign Direct Invesment) có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng nhưng nguồn lực kinh tế trong nước còn hạn chế. Năm 2020 với đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức nghiêm trọng đã khiến FDI toàn cầu giảm mạnh chưa từng có. Dự đoán tình hình FDI toàn cầu năm 2021 sẽ phục hồi chậm, đặt các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trước nhiều thách thức không nhỏ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2010)

 • Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh phổ biến. Nhưng pháp luật không phân tích rõ bản chất pháp lý của nó. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Anh Tuấn (2009)

 • Bài viết tập trung vào việc nhận diện hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty và nghiên cứu sự vô hiệu của hợp đồng chuyển đổi hình thức công ty. Tác giả bài viết cũng cho rằng pháp luật Việt Nam có nhiều bất cập liên quan tới lĩnh vực này cần sửa đổi.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05)

 • Bài viết nhấn mạnh việc tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những nội dung quan trọng của chính sách tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế Việt Nam được khởi xướng từ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 (khóa XI) năm 2011. Từ đó đến nay, quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN đã được tiến hành theo từng giai đoạn và được Chính phủ giám sát chặt chẽ, có phương án điều chỉnh kịp thời, hợp lý ngay trong từng giai đoạn nhằm đẩy mạnh hiệu quả của chương trình.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết đánh giá việc cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước luôn là trọng tâm của cải cách, đổi mới và phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tính đến hết năm 2015, Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa được khoảng 4.430 doanh nghiệp trên tổng số khoảng 5.120 doanh nghiệp được sắp xếp lại, chiếm khoảng 86,5%. Bên cạnh đó, việc thoái vốn nhà nước cũng được tiến hành song song, cả ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa cũng như tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư trong các ngành, lĩnh vực không thuộc ngành kinh doanh chính.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Tại Việt Nam, Kaizen chỉ mới phổ biến trong vài năm gần đây và chỉ một số ít các doanh nghiệp quan tâm đến triết lý quản lý này. Bởi vậy, Kaizen chưa trở thành một triết lý quan trọng, chưa được hiểu và áp dụng đúng tại các công ty. Bài viết này xin góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu thêm về tầm quan trọng của Kaizen – Cải tiến liên tục cũng như cách thức triển khai triết lý này trong hoạt động kinh doanh.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết tập trung phân tích thực tiễn về pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thu nhập doanh nghiệp) đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Từ đó đánh giá những mặt tích cực và những hạn chế còn tồn tại hiện nay. Đồng thời, đưa ra những nguyên nhân và giải pháp để các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định thực tế đang xuất hiện tình trạng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp có giao dịch liên kết sử dụng vốn vay thay vì vốn chủ sở hữu (tình trạng vốn mỏng) trong sản xuất, kinh doanh. Việc này gây nên tình trạng thiếu lành mạnh trong kinh doanh cũng như "tiếp tay" cho hoạt động chuyển giá.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết đánh giá mục tiêu của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển bền vững, hiệu quả với một hệ thống doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân phát triển lành mạnh, có sức cạnh tranh quốc tế, góp phần vào việc tái cơ cấu nền kinh tế. Năm 2023, nhiều doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tích cực. Trong năm 2024 và thời gian tới, tiếp tục đặt ra mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định vay tài chính là một trong những giao dịch phổ biến mà các tập đoàn, công ty đa quốc gia thường sử dụng để chuyển lợi nhuận từ quốc gia có thuế suất cao sang quốc gia có thuế suất thấp, bởi chi phí lãi vay (CPLV) được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Việc lợi dụng chi phí tài chính đã và đang tạo ra sự bất bình đẳng trong sản xuất - kinh doanh và làm xói mòn cơ sở tính thuế. Đây là vấn đề đang được các nước trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm và tìm giải pháp kiểm soát nhằm chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Bài viết nhận định về cơ bản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong các ngành trong nửa đầu năm 2016 vẫn theo xu hướng khả quan nhưng cũng không có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước, đa phần các doanh nghiệp có cải thiện về doanh thu nhưng chưa cải thiện về lợi nhuận (ngành xây dựng, du lịch, bất động sản). Khó khăn vẫn tập trung ở một số ngành như nông - lâm nghiệp, khai khoáng và năng lượng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Nhằm giúp doanh nghiệp xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế, bài viết trao đổi một số kinh nghiệm khi khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ được giảm giá, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị mất, tổn thất do thiên tai, do cá nhân gây ra và bị vượt định mức tiêu hao cũng như việc phân bổ để khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02-04)

 • Trong thực tế, hầu hết doanh nghiệp đều cần báo cáo tình hình tài chính của mình, nên việc cung cấp các thông tin này là công việc của kế toán tài chính… Bài viết trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tài chính trong doanh nghiệp, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 970