Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [972]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 972
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hà Thu Thanh (2022-09-18)

 • Bài viết đánh giá tình hình doanh nghiệp Việt Nam gia nhập và rút lui khỏi thị trường và một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam cũng như phân tích các yếu tố đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu - chủ động giành cơ hội, phục hồi bền vững.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Phú Son (2022-09-13)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, bất cập chính trong quá trình hoạt động của các HTXNN và đưa ra một số đề xuất để tháo gỡ những khó khăn mà các HTXNN gặp phải trong phạm vi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cũng như được trình bày một số quan điểm cá nhân có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-10)

 • Với sự chuyển hướng linh hoạt của chiến lược phòng chống dịch, các doanh nghiệp FAST 500 khá lạc quan về triển vọng phục hồi và trở lại quỹ đạo tăng trưởng của nền kinh tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khôi phục và tăng tốc trong năm 2022. Bài viết phân tích những xu hướng mới và kiến nghị giải pháp nhằm tận dụng tối đa xu hướng đó.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Minh Thủy (2022-03-18)

 • Đại dịch Covid-19 gây ra những tác động lớn tới doanh nghiệp và người lao động ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Bài viết phân tích trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp đối với người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cho thấy, TNXH của doanh nghiệp đối với người lao động là đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Từ đó, bài viết đề xuất một số ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hiếu Phương (2021-11-13)

 • Thực hiện chủ trương Nghị quyết 68/NQ-CP, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành kịp thời với mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục gia nhập thị trường để tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bài viết phân tích những thuận lợi và thách thức đặt ra trong cải cách các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Mạnh Hùng (2021-02-14)

 • Bài viết phân tích trong 5 năm qua, dù còn một số chỉ tiêu chưa đạt, nhưng nhiều chỉ số như năng suất các nhân tố tổng hợp, năng suất lao động, hoạt động đổi mới sáng tạo… đã vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 35/NQ-CP. Trên nền tảng này, bài viết đề xuất các mục tiêu và giải pháp cho 5 năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy cộng đồng DN phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và góp&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hồng Ánh (2021-01-29)

 • Khu vực doanh nghiệp nhà nước đã được đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cả trên bình diện pháp luật lẫn trên thực tế, song, vẫn có những hạn chế và khoảng cách lớn trong tạo lập các điều kiện để đảm bảo theo nguyên tắc thị trường. Bài viết phân tích và đề xuất những giải pháp nhằm vượt qua những thách thức đó.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 972