Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [886]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 886
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Hùng (2021-12)

 • Doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng được khẳng định trong các văn kiện Đảng qua các kỳ đại hội và trong thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội, đó là, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, huy động nguồn vốn, tăng môi trường cạnh tranh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế... Trong cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Mạnh (2020-05-20)

 • Từ khi Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực và đi vào thực hiện trên thực tế, có khá nhiều vấn đề còn bất cập cả trong hoạt động của Quản tài viên/ Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan có liên quan, các chủ nợ và bản thân doanh nghiệp bị nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Bài viết trình bày tình hình hoạt&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Mai Thành (2021-12)

 • Nghiên cứu này phân tích vai trò của thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN tham gia vào thương mại quốc tế dựa trên cơ sở dữ liệu của ASEAN, kết quả điều tra doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và cơ sở liệu điều tra toàn cầu của Liên hiệp quốc về thuận lợi hóa thương mại số và bền vững. Từ đó, nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò của thuận lợi hóa...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2021-12)

 • Bài viết xem xét ảnh hưởng của xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam theo lý thuyết học hỏi thông qua xuất khẩu (learning-by- exporting) giai đoạn 2010-2015. sSdụng mô hình tác động cố định FE (Fixed effect), kết quả nghiên cứu cho thấy xuất khẩu có tác động tích cực đối với năng suất của doanh nghiệp, có sự khác biệt giữa năm đầu tiên tham gia xuất khẩu so với&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Vũ (2021-10)

 • Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam thời gian gần đây, lần đầu tiên được định nghĩa chính thức trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cũng như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa được nghiên cứu sâu dưới góc độ pháp lý với những đặc thù của mình, doanh nghiệp khởi nghi...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phí Vĩnh Tường, Trần Thị Hà; Trần Thị Cẩm Trang (2021-10)

 • Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Việt Nam luôn chủ trọng hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp, xem đây là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các chính sách phát triển kinh tế, việc hoàn thiện quy định pháp luật doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Doanh&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hồng Minh (2021)

 • Ở nhiều quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang dần trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quan trọng bên cạnh các lực lượng sản xuất khác, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, gia tăng quy mô kinh tế, đóng góp cho ngân sách và giúp ổn định kinh tế xã hội. Việc tham khảo kinh nghiệm xây dựng khung chính sách hỗ trợ nhằm&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Văn Giang (2021)

 • Thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Tội tham ô tài sản còn có nhận thức chưa thông nhất là liệu hành vi của người giao hàng (shipper) lợi dụng nhiệm vụ được giao vận chuyển để chiếm đoạt hàng hóa của khách hàng có cấu thành Tội tham ô tài sản không? có tội phạm tham ô tài sản xảy ra trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc trong doanh ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hà Đức Dũng (2022-01)

 • Bài viết nghiên cứu, đánh giá về hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sán trong các doanh nghiệp nhà nước, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước theo chức năng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương (2017-03-21)

 • Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ đã và đang được triển khai quyết liệt. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có những quy định hoặc giám sát chặt chẽ thì đây là thời điểm dễ xảy ra nguy cơ thâu tóm cổ phần, biến tài sản nhà nước thành của riêng cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phí Vĩnh Tường, Võ Thị Minh Lệ; Nguyễn Thị Hồng Nga (2021-11)

 • Đại dịch Covid-19 gây ra sự sụt giảm cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Để tránh nguy cơ phá sản và ho trợ các doanh nghiệp đối phó với đại dịch Covid-19, chính phủ các nước đã đưa ra nhiều chỉnh sách ho trợ khác nhau, từ các chính sách hỗ trợ tài chính cho đến các chính sách hỗ t...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Quang Hùng, Mai Thị Hoàng Minh; Lê Thị Bảo Như (2021-09)

 • Thời gian qua, vấn đề "tính ổn định của lợi nhuận và các thành phần của lợi nhuận" được nhiều nhà nghiên cứu, học giả quan tâm nghiên cứu thông qua các phương pháp định tính và định lượng. Hầu hết các tính nghiên cứu chỉ ra rằng: Lợi nhuận có tính ổn định và các thành phần trong lợi nhuận cũng có tính ổn định. Bài viết trao đổi về một số nghiên cứu về tính ổn định của lợi&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tấm (2021-09)

 • Hoạt động kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều đặc thù riêng, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố về sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần kiểm soát được hoạt động thông qua các công cụ quản lý khác nhau và kế toán là một trong các công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, chuẩn mực kế toán, các hướng...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Phương Loan, Phùng Thị Cẩm Tú (2021-10)

 • Nghiên cứu này được thực hiện với 540 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp của nghiên cứu này là các báo cáo tài chính báo cáo theo quý năm 2020 của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HOSE và sàn chứng khoán Hà Nội HNX được phân theo ngành 14 ngành, phân ngành. Kết quả nghiên cứu chiỉ ra sự tác động của các yếu tố liê...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cương (2021-09)

 • Hoạt động chuyển giá ngày càng phức tạp, gây ra những tác động nhất định đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như với các nhà quản lý nói riêng. Bài viết đề cập đến tác động của thỏa thuận thúc đẩy kế hoạch áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đến hoạt động chuyển giá; nghiên cứu thực trạng và hệ thống pháp luật về chống chuyển giá tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Tiến Kiên (2021-09)

 • Khung cải cách mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đã đạt được thoả thuận giữa các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD); sự thống nhất của nhóm các nền kinh tế (G20) và các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần hạn chế, chống xói mòn và chuyển dịch lợi nhuận phát sinh trong bối cảnh toàn câu hóa...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 886