Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [831]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 831
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Dương Đức Tâm;  Advisor: Ngô Thắng Lợi (2016)

 • Luận án đã hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận chung về CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN ở Việt nam theo các văn bản pháp quy mới nhất hiện nay. Phân tích các kinh nghiệm về CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN của một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra bài học về việc thực hiện nội dung CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN cho Việt Nam nói chung và tại BCT nói riêng. Phân tích rõ thực trạng CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN thuộc Bộ Công thương (BCT). Với hệ thống số liệu trích dẫn từ năm 1994 đến năm 2010 là đặc biệt là số liệu từ năm 2011 đến nay. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện về công t...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Trần Tuấn Anh;  Advisor: Đặng Thị Loan, Phạm Thị Thu Thủy (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên cả hai góc độ KTTC và KTQT. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để từ đó có giải pháp hoàn thiện phù hợp. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời chỉ rõ các điều kiện để thực hiện các giải pháp đề xuất theo mục ...

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2016)

 • Luận án tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp của một số nước có nền kinh tế phát triển đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ đó phân tích rút ra bài học về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương những năm qua, đề tài phân tích đánh giá thực trạng và rút ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân hạn chế, làm cơ sở cho việc đề x...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng Loan;  Advisor: Đặng Huy Thái, Ngô Thế Bính (2017)

 • Luận án làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn mô hình chiến lược kinh doanh (CLKD) của cácDoanh nghiệp thương mại (DNTM) hàng tư liệu sản xuất (TLSX), trên cơ sở đó đề xuất một số mô hình CLKD củ a DNTM hàng TLSX nhỏ và vừa tại Quảng Ninh, giúp các doanh nghiệp có được công cụ hữu hiệu trong việc hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh khoa học, phù hợp và khả thi, đem lại hiệu quả kinh doanh.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Hoài Thu (2015)

 • Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Bộ luật Lao động (BLLĐ), quy định về hợp đồng lao động (HĐLĐ) bao giờ cũng được xem là chế định trung tâm và thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi mối quan hệ lao động - quan hệ chủ đạo thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật chính là quan hệ lao động được thiết lập và duy trì bằng hình thức HĐLĐ. Cho đến nay, pháp luật HĐLĐ ở nước ta đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu bảo vệ người lao động (NLĐ), đồng thời với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và thích ứng với tính linh hoạt của thị trường lao động ở mức độ tương đối cao. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để pháp luật về HĐLĐ thực sự đi vào...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Đức Giang (2015)

 • Bài viết tập trung phân tích các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về chế định người đại diện theo pháp luật, đặc biệt về việc chỉ định, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cùng trách nhiệm dân sự của chức danh này. Bài viết cũng bình luận một số quy định liên quan của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hà Thị Thanh Bình (2015)

 • Bài viết trình bày các nghiên cứu về: (i) Lịch sử của vấn đề tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành công ty trên thế giới; (ii) Tác động của việc tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành đối với việc quản trị các công ty đại chúng và (iii) Vai trò của pháp luật trong việc điều hòa lợi ích của cổ đông và người quàn lý trong các công ty đại chúng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Minh Toàn (2015)

 • Quản trị công ty (Corporate Governance) đề cập đến các cơ cấu và quá trình cho việc định hướng và kiểm soát các công ty. Quản trị công ty liên quan đến mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty tốt góp phần vào phát triển kinh tế bền vững do cải thiện được hoạt động của các công ty và nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài của các công ty đó. Bài viết đánh giá một số quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có liên quan đến quản trị công ty đại chúng và nêu các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Vũ Thị Huyền Trang (2024-03)

 • Bài viết phân tích thực trạng việc hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Chuyển đổi số (CĐS) ở một quốc gia điển hình là Singapore, so sánh với thực tế tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình CĐS cho DNNVV ở Việt Nam, hướng tới xây dựng doanh nghiệp số bền vững.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Mai Hương (2024-03)

 • Bài viết phân tích những đóng góp và hạn chế trong quá trình cơ sở đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao vai trò của các doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển kinh nguồn vốn vào quá trình sản xuất, kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 831