Phân quyền - Giao thông, vân tải : [169]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 169
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Văn Thanh (2020-09)

 • Khái quát hóa về lịch sử quá trình hình thành phát triển và sự hoàn thiện hệ thống pháp lý của vận tải đường bộ từ năm 1951 đến nay. Kiến nghị một số nội dung bảo đảm sự đồng bộ hệ thống pháp luật trong nước và Công ước quốc tế; chỉ ra một số nội dung chồng chéo quyền hạn giữa luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đề xuất sửa đổi ...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Thảo (2020-06)

 • Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điều 3, điều 102, điều 106, điều 116, điều 117, điều 118, điều 140, điều 141 và đề nghị bổ sung các quy định riêng về điều kiện kinh doanh cho loại vận tải cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2020-10)

 • Ấn phẩm số 3 về giao thông đường bộ bao gồm 18 bài nghiên cứu, bài giới thiệu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số, với sự tham gia của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Thị Anh (2020-09)

 • Bài viết tập trung phân tích các tác động nghiêm trọng nhất gồm: 1. Các tác động từ hoạt động của giao thông gồm phát thải khí nhà kính đến biến đổi khí hậu, phát thải chất ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe; 2. Các công cụ chính sách hướng đến giảm phát thải từ hoạt động giao thông đường bộ. Kết luận và đưa ra khuyến nghị để xây dựng một gói chính sách hiệu quả giảm phát thải từ ngà...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Văn Thanh (2020-09)

 • Khái quát hóa về lịch sử quá trình hình thành phát triển và sự hoàn thiện hệ thống pháp lý của vận tải đường bộ từ năm 1951 đến nay. Kiến nghị một số nội dung bảo đảm sự đồng bộ hệ thống pháp luật trong nước và Công ước quốc tế; chỉ ra một số nội dung chồng chéo quyền hạn giữa luật Giao thông đường bộ và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đề xuất sửa đổi ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 169