Phân quyền - Giao thông, vân tải : [532]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 532
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Roland Fritz, Vũ Hoài Đức (2021-04)

 • Bài viết giới thiệu về tầm quan trọng, vị trí của hoạt động tham vấn cộng đồng và sự tham gia của người dân trong hoạt động quy hoạch hiện nay tại Đức, đồng thời khuyến nghị cho Việt Nam về giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân đối với hoạt động quy hoạch.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-03)

 • Bài viết tìm hiểu về quá trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông ở Trung Quốc; Định hướng tiếp tục hiện đại hóa mạng lưới giao thông ở Trung Quốc thời gian tới; Một số nhận xét về hiện đại hóa giao thông ở Trung Quốc

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-03)

 • Bài viết phân tích quá trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông ở Trung Quốc; Chỉ ra định hướng tiếp tục hiện đại hóa mạng lưới giao thông ở Trung Quốc thời gian tới; Rút ra một số nhận xét về hiện đại hóa giao thông ở Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết trình bày các vấn đề về: 1) Mô hình đường sắt đô thị và phát triển bất động sản Hồng Kông; 2) Phát triển đô thị theo định hướng giao thông và phân tích các vấn đề pháp lý đối với việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông; 3) Một số góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai để thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm, nguyên nhân thành công cũng như thất bại trong việc thực hiện các chính sách phát triển giao thông đô thị bền vững ở Singapore, Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Trên cơ sở đó, rút ra được một số bài học cho phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam như: i) Chính sách cần có tầm nhìn dài hạn và tổng thể (ii) Chuẩn bị tốt về các điều kiện hạ tầng, hạ tầng phải đi trước một bước so với tốc độ tăng dân số và đô thị hoá (iii) Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và cung cấp dịch vụ giao thông công cộng thuận lợi; (iv) Tích hợp các thiết bị, hệ thống, mô hình quản lý thông minh trong việc quản lý nhu cầu đi lại của người dân; (v) Tích hợp thành công...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 532