Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn : [1705]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1705
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đặng Thị Thơm;  Advisor: Nguyễn Hữu Chí (2016)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quyền của lao động nữ, xác lập các tiêu chí đánh giá thực tiễn việc bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động nữ ở Việt Nam, từ đó xác định các yêu cầu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Bùi Thị Thanh Tâm;  Advisor: Bùi Đình Hòa, Lê Quang Dực (2017)

 • Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản, thực tiễn về KTTT, phát triển KTTT theo hướng bền vững. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển KTTT theo hướng bền vững của tỉnh Phú Thọ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến KTTT theo hướng bền vững của tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển KTTT theo hướng bền vững của tỉnh Phú Thọ.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đoàn Văn Hà (2024-03)

 • Bài viết khái quát thực trạng hoạt động phát thải khí nhà kính (KNK) trong nông nghiệp và chỉ ra những cơ hội mang lại từ bán tín chỉ carbon trong lĩnh vực này. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy bán tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Đức Trung;  Advisor: Nguyễn Viết Đăng, Quyền Đình Hà (2024)

 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng của đầu tư công cho phát triển các giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhãn ở tỉnh Hưng Yên.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Lâm Thị Phượng;  Advisor: Hoàng Thị Bích Loan, Đinh Văn Trung (2024)

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận về lợi ích của nông dân trong phát triển NNST, luận án làm sáng tỏ được thực trạng lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2022 và đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu bảo đảm lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội đến năm 2030.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Phạm Thị Thanh Thúy;  Advisor: Đỗ Kim Chung (2024)

 • Luận án nhằm đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nam Định, từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp kinh tế bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển ở tỉnh Nam Định trong thời gian tới. Luận án nghiên cứu trong giai đoạn 2017 – 2021, tại địa bàn tỉnh Nam Định. Dựa trên việc đánh giá 6 nhóm giải pháp kinh tế cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển, nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong các giải pháp này, việc giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn, huy động nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch rừng ngập mặn được tiến hành tương đối tốt thời gian qua. Luận...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Bùi Văn Quang;  Advisor: Nguyễn Thị Dương Nga (2024)

 • Luận án đã luận giải và phát triển lý luận về nghiên cứu chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị thịt bò nói riêng. Luận án đã làm rõ sự phát triển về lý luận về chuỗi giá trị, phân biệt chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. Luận án cũng làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị thịt bò. Luận án đã xây dựng khung phân tích làm cơ sở để nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên.Luận án đã sơ đồ hóa chuỗi giá trị thịt bò tại tỉnh Điện Biên trong đó chỉ ra được các tác nhân tham gia chuỗi giá trị đưa sản phẩm thịt bò từ người chăn nuôi đến người tiêu dùng. Trong đó, luận án đã đi sâu phân tích hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình và các quán ăn trên địa bàn Tỉnh. Với cá...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn Công Tiệp, Nguyễn Quốc Chỉnh (2024)

 • Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt biển tại vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Văn Cương (2006)

 • Mục tiêu của bài báo này là nhằm tìm hiểu một số khía cạnh dẫn đến sự thành công trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc, một nước trước đây mà vấn đề an ninh lương thực luôn gây nhức nhối cho nhiều cơ quan, nhiều nhà hoạch định chính sách. Từ đó, đối chiếu với chương trình: “Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa hoc và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miên núi đang thực hiện ở Việt Nam” rút ra những bài học kinh nghiệm đế những cơ quan, địa phương đang triển khai, thực hiện chương trình này có những đối sách hợp lí, tránh sự lãng phí nguồn lực của N...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Bích Đào (2006)

 • Ngày nay phát triển nông thôn không còn là việc riêng của các nước đang phát triển, mà còn là sự quan tâm chung của cộng đồng thế giới. Việt Nam là nước đang phát triển đi lên từ một nền nông nghiệp, nông thôn lại càng có vai trò, vị trí hêt sức quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Bài viết đề cập đến bản chất và đặc trưng của kinh tế nông thôn, vai trò của kinh tế nông thôn đối với nền kinh tế quốc dân.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thị Huyền Châm;  Advisor: Phạm Bảo Dương, Nguyễn Tất Thắng (2023)

 • Nghiên cứu chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Các chủ trương chính sách trợ giúp DN còn bộc lộ nhiều bất cập. Thành phố Hà Nội chưa có chính sách đặc thù trợ giúp các DN này. Đầu tư công và cơ sở hạ tầng ở những khu vực xa trung tâm thành phố còn bộc lộ nhiều hạn chế. Do chủ yếu các DN này thuộc quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế dẫn đến khả năng tiếp cận công nghệ trong sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1705