Phân quyền - Tài nguyên : [606]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 606
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2022)

 • Chuyên đề cung cấp các ý kiến góp ý chung và góp ý với từng nội dung cụ thể liên quan tới Luật Dầu khí: hợp đồng dầu khí, công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán với hoạt động dầu khí, kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động dầu khí,...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2022)

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích kinh nghiệm của Thụy Điển và Nhật Bản về quản trị đất đai, và đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai dựa trên công nghệ số, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đất đai ở nước ta.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2016)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân và của ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân, do cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai dẫn đến tranh chấp, qua đó góp phần giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai kéo dài.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2022)

 • Bài viết xác định những điểm nghẽn về quản trị đất đai ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị đất đai trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2016)

 • Giới thiệu tổng quan điều kiện phát sinh và thoái hóa đất vùng Tây Nguyên; Các kết quả điều tra bổ sung và phân loại tài nguyên đất theo hệ thống phân loại FAO-UNESCO/WRB; Cập nhật đặc điểm của 13 nhóm đất chính và hiện trạng độ phì nhiêu của đất Tây Nguyên, đặc biệt hiện trạng độ phì thực tế của đất chuyên canh cà phê; phân vùng địa lý thổ nhưỡng Tây Nguyên; Hiện trạng sử dụng đất, bi...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • - (2022)

 • Báo cáo tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có tác động tới khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; hiện trạng tài nguyên ước; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; quản lý tài nguyên nước và các đề xuất, kiến nghị.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 606