Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41546
Title: Các tội đưa và nhận hối lộ của Luật hình sự Hoa Kỳ trong sự so sánh với Luật hình sự Việt Nam
Authors: Trần Hữu Tráng
Keywords: Tạp chí Luật học
Trần Hữu Tráng
Pháp luật
Hối lộ
Hình sự
Tội đưa và nhận hối lộ
Luật hình sự
Pháp luật Hoa Kỳ
Tội phạm
Nhận hối lộ
Abstract: Bài viết nghiên cứu về tội đưa và nhận hối lộ được quy định trong BLHS của liên bang cũng như trong BLHS của một số tiểu bang Hoa Kỳ trong sự so sánh với tội nhận và đưa hối lộ trong BLHS Việt Nam, bao gồm: (1) Chủ thể của tội phạm. (2) Đối tượng của tội phạm. (3) Các dạng hành vi đưa và nhận hối lộ.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học số 12/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2010_B7_Toiduavanhanhoilo-HoaKy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.