Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41618
Title: Những bất cập trong chương chủ tịch nước của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn Văn Năm
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Văn Năm
Pháp luật
Hiến pháp
Chủ tịch nước
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Hiến pháp năm 1992
Nguyên thủ quốc gia
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Thiết chế nguyên thủ quốc gia – kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. (2) Một số bài học cho Việt Nam trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 08/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2013_B3_DuthaosuadoiHienphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 297,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.