Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41629
Title: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - những bất cập và hướng hoàn thiện
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Tạp chí Luật học
Cao Vũ Minh
Pháp luật
Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Giao thông
Đường bộ
Thẩm quyền xử phạt
Abstract: Giao thông đường bộ là lĩnh vực rất quan trọng dễ nảy sinh các hành vi vi phạm trong thực tiễn. Chính vì vậy, để giao thông được diễn ra thông suốt, đạt hiệu quả cao, Nhà nước cần tăng cường xử lý các hành vi vi phạm nói chung và vi phạm hành chính nói riêng. Bài viết đưa ra những bật cập và hướng hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 09/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2013_B6_Xuphatviphamhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.