Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41635
Title: Giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Tạp chí Luật học
Trần Quang Huy
Pháp luật
Đất đai
Luật đất đai
Vi phạm pháp luật
Giám sát
Thanh tra
Xử lý vi phạm pháp luật
Abstract: Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ sự cần thiết của các quy định về giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai; phân tích nội dung vấn đề này trong Luật đất đai năm 2013 làm rõ những điểm mới so với Luật đất đai năm 2003, trên cơ sở đó nêu những điểm cần tiếp tục làm rõ để thực thi có hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 12 trang
Method: Tạp chí Luật học – Đặc san về Luật đất đai năm 2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD.2014_B3_Xulyviphamluatdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 238,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.