Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41641
Title: Những sửa đổi, bổ sung về sở hữu đất đai trong Luật đất đai năm 2013
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Đất đai
Luật đất đai
Sở hữu đất đai
Chủ sở hữu toàn dân
Đại diện chủ sở hữu toàn dân
Phân phối đất đai
Mục đích sử dụng đất
Abstract: Bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa chủ sở hữu toàn dân và đại diện chủ sở hữu toàn dân là Nhà nước, vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và quyền hạn và nhiệm của đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học – Đặc san về Luật đất đai năm 2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD.2014_B9_suadoibosungLDD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.