Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41694
Title: Giáo dục quyền con người cho thanh niên ở Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô Văn Nam
Keywords: Tạp chí Luật học
Ngô Văn Nam
Pháp luật
Quyền con người
Giáo dục
Giáo dục quyền con người
Thanh niên
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Quyền con người và sự cần thiết phải giáo dục quyền con người cho thanh niên. (2) Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho thanh niên ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 06/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2014_B4_Giaoducquyenconnguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 313,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.