Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41794
Title: Các yếu tố quyết định đến sự lựa chọn mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Tường Duy Kiên
Keywords: Pháp luật
Nhân quyền quốc gia
Cơ quan nhân quyền quyền quốc gia
Quyền con người
Cơ quan nhân quyền
Abstract: Bài viết phân tích và làm rõ những yếu tố tác động đến sự lựa chọn mô hình cơ quan quốc gia về quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2016
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • mohinhcoquannhanquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.